Privacy- en cookieverklaring Startselect B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 13 mei 2020.

Bij het gebruikmaken van onze diensten en het bezoeken van de website startselect.com (“Website”) kan het voorkomen dat er persoonsgegevens van jou worden verwerkt.

Omdat de Website en aangeboden diensten door ons, Startselect (Startselect B.V.) worden beheerd, zijn wij verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eén van de eisen is dat wij jou goed moeten informeren over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens. Dit doen wij middels deze privacy- en cookieverklaring.

Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens zijn opgenomen onderaan deze verklaring.

Deze verklaring kan in de loop van tijd worden gewijzigd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit:

 • welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarom we deze gegevens nodig hebben;
 • op welke “grondslag” wij deze gegevens verzamelen;
 • hoelang wij de gegevens bewaren;
 • of jouw gegevens aan andere partijen worden doorgegeven;
 • welke rechten jij allemaal hebt.

Op welke grondslagen verwerken wij jouw gegevens?

De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen verwerken wij uitsluitend op een (of een combinatie) van de volgende wettelijke grondslagen, namelijk:

 • als dat nodig voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om jouw verzoek tot aangaan van een overeenkomst te behandelen;
 • als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking;
 • als wij een wettelijke plicht daartoe hebben.

Wanneer en waarom verwerken wij jouw gegevens?

Registratie voor een account

Wij bieden de mogelijkheid om een account aan te maken. Dit kan door eigenhandig gegevens te verstrekken, of door jezelf te registreren middels jouw social media-account. In dat laatste geval geef je ons toestemming om de benodigde gegevens uit jouw social media-account op te halen. Die koppeling kan je altijd weer ongedaan maken via het betreffende social media platform.

De gegevens die wij tijdens registratie verkrijgen gebruiken we uitsluiten voor het aanmaken en beschikbaar stellen van een account. Hierbij gaat het in de eerste instantie alleen om jouw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. Vervolgens kan je jouw account aanvullen met jouw naam (voor- en achternaam) en het land waarin je woont. Ook wordt vanuit beveiligingsoogpunt automatisch het IP-adres van het apparaat waarmee je de Website bezoekt verwerkt. Alle bestellingen die je vanuit je account plaatst worden eveneens opgenomen in je account onder bestelhistorie.

Jouw account en de persoonsgegevens die daaraan zijn verbonden, verwerken en bewaren wij zolang jouw account niet wordt verwijderd. Mocht je jouw account willen verwijderen, dan kan dat door ons daartoe een verzoek te versturen via onderstaande contactgegevens.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de uitvoering van een overeenkomst tot het aanbieden van een account en ons gerechtvaardigde belang daarbij.

Het plaatsen en afhandelen van een bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Jouw e-mailadres wordt dan onder meer gebruikt om jouw bestelling (de code) af te leveren en/of een bestelbevestiging toe te sturen.

Hiervoor gebruiken wij de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren, zoals jouw naam en e-mailadres. Daarnaast bewaren we de bestelgegevens tot zeven jaar nadat de bestelling is afgehandeld.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: voorbereidende handelingen tot het aangaan van een overeenkomst en de uitvoering daarvan, het naleven van een wettelijke plicht.

Het geven van een cadeau aan een derde

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, heb je de mogelijkheid om in het bestelproces aan te geven dat je de code of voucher cadeau wilt geven aan een derde. De naam en het e-mailadres van die derde worden gebruikt om het cadeau digitaal te kunnen verzenden.

Wij gebruiken de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst die wij met jou hebben uit te voeren, zoals de naam en het e-mailadres van de derde. Wij bewaren deze gegevens tot het moment dat het cadeau aan de derde is verstuurd.

Wij informeren de derde aan wie een cadeau is verstrekt, over wat wij doen met zijn persoonsgegevens. De derde heeft het recht om na ontvangst van het cadeau bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Informatie voor jou als derde die het cadeau ontvangt:

 • Van jou als de ontvanger van het cadeau gebruiken wij jouw gegevens omdat een vriend van je bij ons heeft aangegeven dat hij of zij je een cadeau wil geven.
 • Wij gebruiken hiervoor alleen je naam en e-mailadres die wij van de vriend hebben gekregen om het cadeau digitaal naar je te kunnen verzenden.
 • Deze gegevens gebruiken wij alleen hiervoor en na het versturen van het cadeau worden deze gegevens verwijderd.
 • Bij het versturen van het cadeau vermelden wij van wie je het cadeau hebt gekregen.
 • Je hebt het recht om na ontvangst van het cadeau bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
 • (zie ook verderop in deze privacyverklaring ‘Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw gegevens?’).

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: ons gerechtvaardigd belang voor de uitvoering van de overeenkomst met de koper.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor ons om te achterhalen vanuit welk land je onze Website bezoekt. Dit doen wij dan om afspraken met onze toeleveranciers na te kunnen leven. Hiervoor gebruiken wij uitsluitend jouw IP-adres.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: ons gerechtvaardigd belang.

Nieuwsbrief

Op de Website kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken. Zo bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je jezelf, doormiddel van op de link te klikken, eenvoudig kunt afmelden. Ook kan je dit doen via jouw account. Wanneer je je afmeldt van de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres direct verwijderd uit onze mailingslijst. De afmelding wordt bewaard tot een maand nadat je je hebt afgemeld.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming.

Klantenservice en feedback

Voor vragen kun je contact opnemen met onze klantenservice, via e-mail of het contactformulier. Ook kun je ons tips geven over hoe wij onze diensten en Website kunnen verbeteren. Om je goed te kunnen helpen kunnen we jou om aanvullende gegevens vragen, zoals jouw NAW- en contactgegevens. Dit doen wij alleen in zover we deze gegevens nodig hebben voor het afhandelen van jouw vraag of verwerken van jouw feedback.

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming en/of uitvoering van de overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang daarbij.

Statistieken en het verbeteren van onze dienstverlening

Wij houden bezoekers- en gebruiksstatistieken over het gebruik van onze Website bij, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken verbeteren we onze Website en diensten om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. De gegevens die wij voor hiervoor kunnen verwerken zijn jouw IP-adres, (klik)gedrag op de Website. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Als we besluiten gegevens toch langer te bewaren, dan worden deze gegevens eerst geanonimiseerd.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: ons gerechtvaardigd belang dan wel door jou vooraf gegeven toestemming.

Gebruik van cookies op onze Website

Op onze Website gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het device (zoals pc, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze Website gebruiken we cookies:

 • die noodzakelijk zijn om de Website te laten werken of door jou gevraagde functionaliteiten te kunnen bieden (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de Website te analyseren en op basis daarvan de Website te verbeteren (analytische cookies);
 • jouw online advertentieaanbod buiten onze website te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties (advertentie cookies).

 

Noodzakelijke cookies. Voor strikt noodzakelijke cookies (technische en functionele cookies) hoeven we geen toestemming te vragen, denk dan bijvoorbeeld aan cookies die strikt noodzakelijk zijn om gevraagde functionaliteiten en diensten te leveren, zoals het middels cookies mogelijk maken om de inhoud van het winkelmandje of jouw taalvoorkeur op te slaan.

Analytische cookies. Voor analytische cookies vragen wij geen toestemming indien we de dienst die we hiervoor gebruiken privacy vriendelijk hebben ingesteld. In dat geval geschiedt de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang bij die specifieke gegevensverwerking.

Overige cookies. Voor alle overige cookies vragen wij wel vooraf om toestemming. Dat doen wij middels een cookiebanner op de Website.

Wij vragen toestemming voor alle cookies die niet noodzakelijk zijn, waaronder ook de analytische cookies die niet als privacy-vriendelijk mogen worden beschouwd. Daarnaast vragen wij uiteraard toestemming voor het gebruik van cookies voor advertentie en (re)targeting doeleinden. Dit soort cookies maken het mogelijk om het advertentieaanbod op andere websites (waaronder social media platforms) die jij bezoekt of gebruikt, aan te passen aan de hand van jouw surfgedrag op onze website. Hiervoor gebruiken wij diensten van derde partijen. Deze partijen zijn opgesomd in de cookietabel die is opgenomen onderaan deze verklaring.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De maatregelen die wij onder andere hebben genomen zijn:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord of login token;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd system
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS) waarmee alle informatie tussen jou en onze Website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Welke derde partijen verwerken jouw gegevens?

Wij maken gebruik van diensten van diverse toeleveranciers. In het geval deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, doen ze dat in opdracht van ons. Zij mogen jouw persoonsgegevens dus niet gebruiken voor eigen doeleinden. Met deze partijen hebben wij in verwerkersovereenkomsten afspraken vastgelegd. Categorieën van onze toeleveranciers zijn:

 • ICT-dienstverleners;
 • Marketing partijen;
 • E-mail dienstverleners.
 • Analytische en anti-fraude partijen

 

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw gegevens?

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je (in de meeste gevallen) het recht om:

 • in te zien welke gegevens wij verwerken en waarom;
 • jouw gegevens te laten wijzigen wanneer deze niet (meer) correct zijn;
 • verouderde gegevens te laten verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van jouw gegevens;
 • om eerder gegeven toestemming in te trekken;
 • jouw gegevens op te vragen en overgedragen te krijgen.

Wanneer je van mening bent dat wij niet goed met je gegevens omgaan of jou niet goed helpen, dan kan je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Een overzicht van alle toezichthouders kan je hier vinden.

Contactgegevens

Startselect B.V.
Hoevenweg 19
5652 AW Eindhoven
E-mailadres: support@startselect.com

Bezoek Startselect Nederland!

Je bezoekt momenteel Startselect Nederland.
Wij leveren deze producten die je wilt bestellen op Startselect alleen te Nederland.

Indien je iets wilt bestellen vanuit Nederland, bezoek dan https://startselect.com/us-en. Ja, ik wil mijn regio kiezen
Selecteer je land en taal:
 • Österreich
 • Australia
 • België
 • Bulgaria
 • Canada
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Deutschland
 • España
 • Estonia
 • France
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italia
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederland
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Saudi Arabia
 • Schweiz
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Suomi
 • Sverige
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • English
 • Deutsch
 • English-Australia
 • English
 • Français
 • Nederlands
 • English
 • Bulgarian
 • English
 • Français
 • English
 • English
 • English
 • Czech
 • English
 • Danish
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • English
 • English
 • Français
 • English
 • English
 • Greek
 • English
 • Hungarian
 • English
 • Italiano
 • English
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • English
 • Nederlands
 • English
 • English-NewZealand
 • English
 • Norwegian
 • English
 • Polish
 • Português
 • English
 • English
 • Arabic
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • English
 • English
 • Slovak
 • English
 • Slovenian
 • Suomi
 • Svenska
 • English
 • Svenska
 • English
 • Arabic
 • English
 • English
Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door Ga door
Je landkeuze zorgt ervoor dat we je de juiste producten en betaalmethodes kunnen bieden. Zorg dat dit overeenkomt met het land van de account(s) waarop je het product wilt inwisselen.
Verstuur product als cadeau naar:
{{ modals.sendAsGift.messageCharactersLeft() }} Aantal tekens resterend