• Få din kod direkt
 • Kunderna ger oss 4.2 / 5
 • Inga serviceavgifter

Privacy Statement of Startselect BV

Startselect B.V. Policy för sekretess och cookies.

Denna policy för sekretess och cookies ändrades senast den 20 maj 2019.

Då du använder dig av våra tjänster samt besöker webbplatsen startselect.com (”webbplats”) är det möjligt att din personliga information kommer att bearbetas.

Då webbplatsen och tjänsterna som erbjuds hanteras av oss, Startselect B.V. (Startselect B.V.), är vi ansvariga för en varsam hantering av dina personliga uppgifter. I detta avseende följer vi naturligtvis de krav som ålagts av sekretesslagstiftningen, och särskilt den allmänna dataskyddsförordningen. Ett av dessa krav innebär att vi ordentligt måste informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter. Detta görs med hjälp av policyn för sekretess och cookies.

Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss. Kontaktinformation finns att tillgå i slutet av förevarande dokument.

Denna policy kan övertid komma att ändras. Vi råder dig att kontrollera denna policy på en regelbunden basis i syfte att hålla dig uppdaterad på eventuella ändringar.

I denna policy för sekretess och cookies förklarar vi:

 • vilka personliga uppgifter vi samlar in samt varför dessa behövs;
 • på vilka grunder vi samlar in dessa uppgifter;
 • hur länge uppgifterna sparas;
 • huruvida dina uppgifter kommer att föras vidare till andra parter;
 • vad du har för rättigheter gällande dina uppgifter.

På vilka grunder behandlar vi dina personuppgifter?

De personliga uppgifter som vi får ta del av bearbetas enbart till grund av en (eller en kombination av) följande juridiska grunder, nämligen:

 • om det är nödvändigt för utförandet av ett avtal med dig, eller för att hantera din förfrågan om att ingå ett eventuellt avtal;
 • om du har givit oss behörighet att göra det;
 • om vi har ett legitimt intresse av att göra det
 • om vi har en lagstadgad skyldighet att göra det.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vid registrering av ett konto

Vi ger dig möjligheten att skapa ett konto. Detta kan antingen göras av dig då du erbjuder oss uppgifterna, eller genom att du registrerar dig via ditt konto för sociala medier. I det senare fallet samtycker du till att vi erhåller nödvändiga uppgifter från ditt konto för sociala medier. Vanligtvis kan denna sammankoppling ångras via den relevanta sociala medieplattformen.

De uppgifter som vi erhåller vid registrering används endast för att skapa och göra ett konto tillgängligt. I det första fallet gäller detta endast din e-postadress och ett självvalt lösenord. Ditt konto kan sedan kompletteras med ditt namn (för- och efternamn) och det land du bor i. Av säkerhetsskäl kommer även IP-adressen från den enhet varifrån du besöker webbplatsen automatiskt att behandlas. Alla beställningar som du lägger från ditt konto registreras också under beställningshistorik.

Vi behandlar och behåller ditt konto och de personuppgifter som är kopplade till det så länge som ditt konto inte tas bort. Om du önskar få ditt konto borttaget kan du göra detta genom att skicka oss en förfrågan via kontaktuppgifterna nedan.

Grunderna för ovanstående uppgiftshantering är följande: utförandet av ett avtal för att tillhandahålla ett konto samt vårt legitimerade intresse för detta.

Utförandet och hanteringen av en beställning

Då du lägger en beställning för oss använder vi dina personliga uppgifter för att kunna hantera din beställning ordentligt. Din e-postadress, tillsammans med andra uppgifter, används sedan för att förse dig med din beställning (koden) och/eller skicka en beställningsbekräftelse.

I detta avseende använder vi de uppgifter som krävs i utförandet av avtalet, såsom ditt namn och din e-postadress. Därutöver sparar vi beställningsuppgifter i upp till sju år efter det att beställningen blivit slutförd.

Grunderna för ovanstående uppgiftshantering är: förberedande åtgärder för att ingå avtal och genomförandet av detta, i överensstämmelse med en juridisk skyldighet.

Givande av gåva till en tredje part

Då du beställer hos oss har du i beställningsprocessen möjlighet att indikera att du ämnar ge koden eller presentkortet som en present till en tredje part. Namnet och e-postadressen för den tredje parten används i syfte att skicka gåvan digitalt.

Vi använder de uppgifter som krävs för utförande av avtalet som vi har med dig, så som tredje parts namn och e-postadress. Vi sparar förevarande uppgifter tills dess att gåvan har skickats till den tredje parten.

Vi informerar den tredje parten till vilken gåvan skickades om vad vi gör med personliga uppgifter. Den tredje parten har rätt att protestera mot hanteringen av dess personliga information efter mottagandet av gåvan.

Information till dig som tredje part som tar emot gåvan:

 • Vi använder dina uppgifter från dig som mottagare av gåvan eftersom en vän till dig har uppgett att han eller hon vill ge dig en gåva.
 • Vi använder endast ditt namn och din e-postadress som vi fått från vännen för att kunna skicka gåvan digitalt till dig.
 • Vi använder endast uppgifterna för detta ändamål och efter att ha skickat gåvan raderas uppgifterna.
 • När vi skickar gåvan informerar vi dig om vem som gav dig gåvan.
 • Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter efter att ha tagit emot gåvan.
 • (se även sekretesspolicyn nedan ”Vilka rättigheter har du i förhållande till dina uppgifter?”).

Grunderna för ovanstående uppgiftshantering är följande: vårt legitimerade intresse för utförande av avtalet som ingåtts med köparen.

Platsdata

I vissa fall är det nödvändigt för oss att fastställa från vilket land du besöker vår webbplats. Vi gör detta för att kunna följa avtal vi har med våra leverantörer. I detta syfte använder vi enbart din IP-adress.

Grunderna för ovanstående uppgiftshantering är följande: vårt legitimerade intresse.

Nyhetsbrev

På hemsidan kan du skriva upp dig för vårt nyhetsbrev. Din e-postadress kommer enbart att läggas till i listan för prenumeranter om du har givit ditt medgivande till detta. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Varje nyhetsbrev innehåller en länk med vilken du kan säga upp din prenumeration enkelt genom att klicka på länken. Du kan även göra detta via ditt konto. Då du säger upp prenumerationen på nyhetsbrevet kommer din e-postadress omedelbart att plockas bort från vår e-postlista. Avbeställningen sparas i en månad efter att du har sagt upp din prenumeration.

Grunderna för ovanstående uppgiftshantering är följande: det tillstånd som tidigare givits av dig.

Kundtjänst och återkoppling

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post eller vårt kontaktformulär. Du kan även ge oss förslag på hur våra tjänster och vår webbplats skulle kunna förbättras. Vi kan komma att fråga dig om ytterligare information för att kunna hjälpa dig ordentligt, så som namn, adress, och övriga kontaktuppgifter. Detta gör vi enbart i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna hantera dina frågor eller återkoppling.

Vi kommer att behålla dessa uppgifter tills vi är säkra på att du är nöjd med vårt svar och i sex månader därefter. På detta sätt kan vi enkelt komma åt informationen om det skulle uppkomma några uppföljande frågor. Vi kan också komma att använda det i träningen av vår kundtjänst för att denna ska bli ännu bättre.

Grunderna för ovanstående uppgiftshantering är följande: det tillstånd som tidigare givits av dig och/eller utförandet av avtalet och/eller vårt legitimerade intresse för detta.

Statistik and förbättringar av vårt tillhandahållande av tjänster

Vi behåller statistik kring besökare och deras användning av vår webbplats, för vilka vi även kan se individuella uppgifter. Med denna statistik förbättrar vi sedan vår webbplats så att denna enbart visar relevant information som exempel. De uppgifter vi kan komma att spara för detta syfte är din IP-adress och ditt klickbeteende på webbplatsen. Vi kan kombinera dina personliga uppgifter för att lära oss mer om dig. Vi kommer självklart alltid att respektera din integritet. Om du inte vill att någonting sådan ska ske kan du alltid informera oss om detta ytterligare.

Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än vad som krävs för att uppfylla ovanstående syften. Om vi ändå bestämmer oss för att behålla några uppgifter under en längre tid kommer dessa först att anonymiseras.

Grunderna för ovanstående uppgiftshantering är följande: vårt legitimerade intresse eller det tillstånd som tidigare givits av dig.

Användning av cookies på vår webbplats

Vi använder cookies och liknande teknik på vår webbplats. Cookies är små informationsfiler vilka kan lagras automatiskt på, eller läsas från, besökarens enhet (exempelvis PC, surfplatta, smartphone) då en webbplats besöks. Detta sker via enhetens webbläsare.

Vi använder cookies på vår webbplats:

 • vilka är nödvändiga för att möjliggöra en fungerande webbplats, eller för att kunna erbjuda av dig efterfrågade funktioner (tekniska och funktionella- cookies);
 • för att analysera användningen av webbplatsen och därmed förbättra webbplatsen (analytiska cookies);
 • för att förbättra online-reklam utanför vår webbplats och för att ge oss inblick i vår kampanjprestanda (reklam cookies).

Väsentliga cookies. För absolut nödvändiga cookies (tekniska och funktionella cookies) behöver vi inte efterfråga något tillstånd - detta inkluderar cookies som är absolut nödvändiga för att erbjuda efterfrågade funktioner och tjänster, exempelvis de faciliteter som möjliggjorts av cookies för att spara innehållet i din kundvagn eller ditt val av språk.

Analytiska cookies. Vi efterfrågar inte tillstånd för analytiska cookies om tjänsterna för vilka de används har skapats på ett sekretessvänligt sätt. I sådant fall sker uppgiftshanteringen till grund för vårt legitimerade intresse i den specifika datahanteringsprocessen.

Andra cookies. För alla andra cookies efterfrågar vi ditt tillstånd. Detta görs med hjälp av cookie-banderollen på webbplatsen.

Vi efterfrågar tillstånd för alla cookies som inte är nödvändiga, vilket inkluderar de analytiska cookies som inte anses vara sekretessvänliga. Därutöver ber vi självklart om tillstånd gällande användningen av cookies för reklam- och målbaserade syften. Denna typ av cookies möjliggör för annonsering på andra webbplatser (inklusive sociala medier) som du besöker eller använder och anpassas utifrån ditt webbläsarbeteende på vår hemsida. I detta syfte använder vi tjänster från tredje part. Dessa parter är listade i cookie-tabellen som ingår i denna policy.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av, och obehörig tillgång till, personliga uppgifter. De åtgärder vi har tagit inkluderar:

 • Åtkomst till personliga uppgifter skyddas med användarnamn och lösenord eller en inloggnings-symbol;
 • Efter mottagande lagras uppgifterna i ett separat, skyddat system;
 • Vi använder fysiska åtgärder som lås och kassaskåp för att skydda åtkomsten till de system där personuppgifter lagras;
 • Vi använder säkra anslutningar (TLS) som skyddar all information mellan dig och webbplatsen då du anger personliga uppgifter.
 • Vi för loggar över allt återbruk av personuppgifter.

Vilka tredje parter behandlar dina uppgifter?

Vi använder oss av olika leverantörers tjänster. I de fall då dessa behandlar dina personliga uppgifter görs detta efter instruktioner av oss. Därmed är de inte tillåtna att använda dina personliga uppgifter i eget syfte. Vi har fastställt behandlingsavtal med dessa parter. Våra leverantörer faller alla inom följande kategorier:

 • IT-tjänsteleverantörer;
 • Marknadsföringsparter;
 • E-post-tjänsteleverantörer;
 • Analys- och anti-bedrägeriparter.

Vilka rättigheter har du i relation till dina uppgifter?

För frågor angående vår sekretesspolicy eller frågor rörande inspektion eller ändringar av (eller borttagning av) dina personliga uppgifter kan du alltid kontakta oss. Därutöver har du (i de flesta fall) rätten att:

 • kontrollera vilka uppgifter vi har och varför;
 • har dina uppgifter ändrats eller är inte längre korrekta;
 • har utdaterade uppgifter tagits bort;
 • protestera mot en specifik användning av dina uppgifter;
 • dra tillbaka tidigare tillhandahållet tillstånd;
 • hämta dina uppgifter och få dem flyttade.

Om du har skäl att tro att vi inte hanterar dina uppgifter korrekt eller inte hjälper dig ordentligt, kan du skicka ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten. I Nederländerna är den nederländska dataskyddsmyndigheten. Du finner en lista över alla myndigheter här.

Kontaktinformation

Startselect B.V. 
Hoevenweg 19 
5652 AW Eindhoven 
E-postadress: support@startselect.com

Välkommen till Startselect Sverige!

Just nu är du på Startselect Sverige.
Vill du gå tillbaka till Startselect Sverige. Ja, låt mig välja region
Välj ditt land och språk:
 • Österreich
 • Australia
 • België
 • Bulgaria
 • Canada
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Deutschland
 • España
 • Estonia
 • France
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italia
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederland
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Saudi Arabia
 • Schweiz
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Suomi
 • Sverige
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • English
 • Deutsch
 • English-Australia
 • English
 • Français
 • Nederlands
 • English
 • Bulgarian
 • English
 • Français
 • English
 • English
 • English
 • Czech
 • English
 • Danish
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • English
 • English
 • Français
 • English
 • English
 • Greek
 • English
 • Hungarian
 • English
 • Italiano
 • English
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • English
 • Nederlands
 • English
 • English-NewZealand
 • English
 • Norwegian
 • English
 • Polish
 • Português
 • English
 • English
 • Arabic
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • English
 • English
 • Slovak
 • English
 • Slovenian
 • Suomi
 • Svenska
 • English
 • Svenska
 • English
 • Arabic
 • English
 • English
Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fortsätt
Your country selection will ensure that we offer the correct products and payment methods. Please ensure that it corresponds to your country and to the account(s) on which you are planning to redeem the product.
Skicka produkten som gåva till:
<% modals.sendAsGift.messageCharactersLeft() %> Återstående teckenutrymme

Startselect-appen

GRATIS – i App Store GRATIS – på Google Play